054-2106470

המאבק על הטבע העירוני – עמק הצבאים ובוסתן המעין

ב'עמק הצבאים' היו מטעי תפוחים ושזיפים שהשתרעו על שטח של 250 דונם, בין שכונות מגורים וכבישים סואנים. כשנסלל כביש בגין הוא ניתק את עדר צבאים שחי בעמק מהשטחים הפתוחים בהרי ירושלים. כיוון שאוכלוסיית העיר גדלה והחקלאות מניבה פחות רווחים ממכירת דירות, אושרה תוכנית לבניית 1,200 יחידות דיור, משרדים, מתחמי היי-טק, מוסדות ציבור ומכללה, במגדלים בגובה 12 קומות. התוכנית עוררה מאבק חברתי מגוון: היו מתנגדים לכך שהקיבוצים, שחכרו את הקרקע מהמדינה לשימוש חקלאי, ירוויחו עליה כיזמי בניה למגורים. היו שעמדו על זכותם של התושבים לתכנון סביבתם, גם אם אין להם זכות חוקית בקרקע. היו שנאבקו לשמר את השטחים הפתוחים והסביבה הטבעית. במאבק זה נקבע תקדים, כשהוגשה התנגדות לתוכנית בשם בעלי חיים: הצבאים. במהלך המאבק התבססה זכותו של הציבור הינות משטחים פתוחים כחלק מאיכות החיים שלו.
לאחר כ-16 שנים של מאבק ציבורי, פוליטי ומשפטי, נפתח ב-2015 כפארק הטבע העירוני הגדול בישראל. נכון לינואר 2023, חיים בו 83 צבאים ומגוון צמחים, מכרסמים, זוחלים וטורפים. הביקור בפארק הוא ללא תשלום והוא פתוח בשעות היום.

המעין בעין כרם נובע במשך כל השנה. בעבר זרמו המים במורד הגיא והשקו גינות ירק ובוסתני פרי. עם השתנות המקום מכפר חקלאי לשכונה עירונית, נזנחו המדרגות החקלאיות, הגיא התמלא בגרוטאות וצמחיית פרא סבוכה השתלטה על השטח. 'בוסתן המעין' הוקם לזכרו של בניה צוקרמן, צעיר בן עין-כרם שנהרג בפיגוע. בסתיו 2004 התחלנו, קבוצת מתנדבים, לשקם את הואדי. פרצנו שבילים, בנינו טרסות ומדרגות, הקמנו סוכות גפנים ונטענו כמאה עצים, שנותנים את פריים. טיילים ותיירים רבים מבקרים במקום ומפקנקים בפינות הישיבה. אנו ממשיכים לשקם את הואדי כבוסתן, טבע עירוני וכריאה ירוקה. לעיתים מצטרפות למאמץ קבוצות מתנדבים מהארץ ומחו"ל.
שיקום השטח נעשה כמעט ללא מאבקים והפגנות, אלא בטיפוח עקבי ומעורבות רצופה של קבוצת פעילים קטנה.

ההרצאה משווה בין 'עמק הצבאים' ו'בוסתן המעין', מתכללת תובנות ומעודדת את התושבים לתקן את העולם שמסביבם.