054-2106470

חזאים מבשרים ונביאים

מַה יֵּלֶד יוֹם? הרצון האנושי לראות את העתיד הוא עקבי. אפילו תחזיות מזג האוויר, המבוססת על צילומי לווין ומפות סינופטיות מדעיות, עלולות להתברר כשגויות. החזאי הוא סוג של נביא והנבואה היא עיסוק מתעתע. עצם חיזוי העתיד משנה את המציאות – אמונתו של אברהם התחזקה כשהתגשמה בשורת המלאכים ונולד בן לשרה הקשישה. האם היה עוקד את יצחק אלמלא הנבואה? שאול הפך גיבור כששמואל ניבא לו מלכות ויצא מבעלת האוב מובס – מת מהלך עוד לפני הקרב בגלבוע… הנביאים היו יועצים אסטרטגיים – האם למרוד באימפריה השלטת? האם להכנע ולהציל את העיר? הנבואות של האורקל מדלפי היו מעורפלות והתרגום שלהן לצעדים מעשיים התפרשו רק בדיעבד. התנ"ך, הברית החדשה והספרות גדושים בנביאים ונבואות, בהרצאה נפגוש רבים מהם ונשקול האם יש לנו זכות בחירה או שכל ההחלטות שלנו הן גזירות גורל?